آکادمی بنو
مقدمه ای بر کامپیوتر

هنگامی که اولین کامپیوتر در سال 1946 بطور رسمی معرفی شد کمتر کسی تصور آن را می کرد که کاربرد آن تا این اندازه در زندگی روزمره تأثیر گذار باشد. نام این کامپیوتر انیاک و وزن آن حدود 30 تن بود. هدف اولیه از ساخت انیاک افزایش سرعت محسابات ریاضی برای توپخانه ارتش بود. کامپیوترهای اولیه دارای حجمی بزرگ، مصرف انرژی زیاد، هزینه بالا و کارایی کم بودند اما با گذشت زمان تمامی آیتم ها وارونه شد، بطوریکه امروزه چیپ هایی به اندازه ناخن انگشت تولید شده اند که قدرت پردازش آنها چندین برابر انیاک می باشد.

عمومیکامپیوتر